Lịch sử Việt Nam

Lời giới thiệu cuốn sách TÓM TẮT NIÊN BIỂU LỊCH SỬ VIỆT NAM

Nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu lịch sử nước nhà của số đông Bạn đọc đã gửi thư về Ban biên tập trong thời gian qua, Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" do Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin ấn hành, người biên soạn là Hà Văn Thư và Trần Hồng Đức. […]

XXIII. Nước Việt Nam mới

XXIII. Nước Việt Nam mới

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (lịch sử gọi đây là bản tuyên ngôn độc lập lần thứ 3 của Tổ quốc ta) lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà với thủ đô là thành phố Hà Nội, mở đầu một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta.

Những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời

Những cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp trước khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời

XXII. Nhà Nguyễn 143 năm (1802-1945), quốc hiệu Việt Nam (từ Minh Mạng là Đại Nam), kinh đô Huế (Thừa Thiên) (phần 2)

XXII. Nhà Nguyễn 143 năm (1802-1945), quốc hiệu Việt Nam (từ Minh Mạng là Đại Nam), kinh đô Huế (Thừa Thiên) (phần 2)

XXII. Nhà Nguyễn 143 năm (1802-1945), quốc hiệu Việt Nam (từ Minh Mạng là Đại Nam), kinh đô Huế (Thừa Thiên)(Phần 1)

XXII. Nhà Nguyễn 143 năm (1802-1945), quốc hiệu Việt Nam (từ Minh Mạng là Đại Nam), kinh đô Huế (Thừa Thiên)(Phần 1)

XXI. Nhà Tây Sơn 24 năm 1778-1802, kinh đô Phú Xuân (Huế)

XXI. Nhà Tây Sơn 24 năm 1778-1802, kinh đô Phú Xuân (Huế)

Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh (phần 2)

Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh (phần 2)

Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh (phần 1)

Thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh (phần 1)

Danh nhân thời Lê - Mạc

Danh nhân thời Lê - Mạc

XX. Nhà Lê Trung Hưng: 255 năm (1533-1788)

XX. Nhà Lê Trung Hưng: 255 năm (1533-1788)

1 2 3 4