Lịch sử Việt Nam

Lời giới thiệu cuốn sách TÓM TẮT NIÊN BIỂU LỊCH SỬ VIỆT NAM

Nhằm đáp ứng yêu cầu tìm hiểu lịch sử nước nhà của số đông Bạn đọc đã gửi thư về Ban biên tập trong thời gian qua, Tạp chí Quê Hương xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam" do Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin ấn hành, người biên soạn là Hà Văn Thư và Trần Hồng Đức. […]

XIX. Nhà Mạc 65 năm (1527-1592), kinh đô Đông Đô (Hà Nội)

XIX. Nhà Mạc 65 năm (1527-1592), kinh đô Đông Đô (Hà Nội)

XVIII. Triều Lê sơ 99 năm (1428-1527), quốc hiệu Đại Việt, kinh đô Đông Đô (Hà Nội)

XVIII. Triều Lê sơ 99 năm (1428-1527), quốc hiệu Đại Việt, kinh đô Đông Đô (Hà Nội)

XVII. Thời kỳ đấu tranh chống nhà Minh đô hộ (1414-1427)

XVII. Thời kỳ đấu tranh chống nhà Minh đô hộ (1414-1427)

XVI. Hậu Trần (1407-1414)

XVI. Hậu Trần (1407-1414)

XV. Nhà Hồ (1400-1407): quốc hiệu Đại Ngu, kinh đô Tây Đô (Thanh Hóa)

XV. Nhà Hồ (1400-1407): quốc hiệu Đại Ngu, kinh đô Tây Đô (Thanh Hóa)

Nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Trần

Nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Trần

XIV. Nhà Trần 175 năm (1225 - 1400), quốc hiệu Đại Việt, kinh đô Thăng Long (phần II)

XIV. Nhà Trần 175 năm (1225 - 1400), quốc hiệu Đại Việt, kinh đô Thăng Long (phần II)

Kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ ba (1288)

Kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ ba (1288)

Kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 2 (1285)

Kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 2 (1285)

1 2 3 4